Rreth Nesh image
Nisur nga përvoja dhe experienca e punës sonë në Amerik tek compania jonë Europen Standard LLC që gjindet me seli në New York , ku fillimisht u punua me shpërndarjen e sistemit cabllor Cat5 për linja telefonike , Cat5e për Internet , Cat6 për sistemin dhe monitorimin e sigurisë , dhe RG59 Coaxial për TV, me instalimin e dyerve elektoronik, hapje dhe mbyllje përmes kartelës, sistemin e alarmit në rast zjarri, sistemin për kontrollimin e klimatizimit, përmes ventilave elektronik, etj.
Që nga viti 2014 e më pas,punimet te filluan të avancojnë së bashku me teknologjinë e avancuar nga sistemi analog, në sistemin digital.